CRPS

Omschrijving

Complex regionaal pijnsyndroom, ook gekend als CRPS, is een toestand van brandende pijn, stijfheid, zwelling en verkleving in de hand. CRPS is ook gekend onder de naam Südeck atrofie of algoneurodystrofie. CRPS komt door een verstoring in het onderliggend (onderbewust) zenuwstelsel dat de bloeddoorstroming en de zweetklieren in de hand en arm controleert.

Wanneer het zenuwstelsel overactief wordt, dan wordt men een brandende pijn gewaar en de aangetaste arm wordt warm en zwelt op. Wanneer CRPS niet behandeld wordt, kan het leiden tot stijfheid en functieverlies van het aangetaste gedeelte van de arm.

Klachten

De pijn die gepaard gaat met CRPS wordt vaak omschreven als brandende pijn. Zwelling kan pijnlijke gewrichten en uiteindelijk stijfheid veroorzaken.

CRPS kent 3 fasen:

  • FASE 1: (acute fase) kan 3 maanden aanslepen. In deze fase ervaart men pijn en zwelling, meer warmte in het aangetaste deel / lidmaat en een excessieve transpiratie. Er kan een sneller dan normale nagel- en haargroei optreden en gewrichtspijn bij het bewegen van de aangetaste zone.
  • FASE 2: (dystrofische fase) kan tot 12 maanden duren. De zwelling is constanter, huidrimpels treden op, de huidtemperatuur wordt lager en de vingernagels worden broos. De pijn breidt zich verder uit, de stijfheid verergert en de aangetaste zone wordt gevoelig bij aanraking.
  • FASE 3: (atrofische fase) treedt op na één jaar. De huid van de aangetaste zone is nu bleek, droog, gespannen en blinkend. De zone is stijf, de pijn neemt mogelijkerwijze af.

Oorzaak

In bepaalde gevallen is de oorzaak van CRPS onbekend. Een minimale verwonding kan CRPS veroorzaken maar de symptomen kunnen ook optreden na een operatie of gipsimmobilisatie.

4.     Onderzoeken

In eerste instantie is deze gebaseerd op het onderzoek bij de arts. Een aantal technische onderzoeken kunnen dit dan bevestigen:

  • Radiografie: vlekkige botontkalking.
  • Botscintigrafie: een verhoogde activiteit en verhoogde bloedvoorziening kunnen worden vastgesteld.

5.     Behandeling

Een spontane genezing is mogelijk maar is eerder zelden. Zonder behandeling evolueert men naar een “bevroren” gewricht. Bij snelle diagnose en goede behandeling is er een genezing mogelijk. Wat de meest geschikte behandeling is, hangt sterk af van de symptomen van de individuele patiënt.

De behandeling kan uit verschillende aspecten bestaan:

  • Wisselbaden.
  • Kinesitherapie met mobilisaties en spiegeltherapie.
  • Vitamine C 1g per dag.
  • Acetylcysteine, 3 maal 600 mg per dag.
  • Pijnstilling ovv Zaldiar, ibuprofen en eventueel Neurontin of Redome.

Bij trage, gunstige evolutie worden de patiënten verwezen naar de pijnkliniek voor verder advies en behandeling. Hier kan dan een locale anesthesie worden toegediend in een zenuwbundel aan de basis van de nek (sterren-ganglion blok). In sommige gevallen wordt een knelverband op de arm geschoven en kan medicatie, samen met een verdovend middel in een ader worden gespoten.

Therapie is belangrijk om een normale functie terug te winnen en het ongemak dat CRPS teweegbrengt te verlichten. Een succesvolle behandeling hangt af van de inspanningen van de patiënt tijdens de therapie.

Occasioneel wordt in een latere fase chirurgie overwogen, maar de resultaten kunnen tegenvallen. Uw arts zal u adviseren welke de beste behandeling is voor uw situatie.