DeQuervain tendinitis

Omschrijving

Een DeQuervain tendinitis wordt teweeggebracht door irritatie of zwelling van de pezen die langs de duimzijde van de pols liggen. De zwelling kan pijn veroorzaken langs de duimzijde van de pols. Gewoonlijk wordt men dit gewaar bij het maken van een vuist, naar dingen te grijpen of te heffen of bij het draaien van de pols.

Klachten

Pijn aan de duimzijde van de pols is het belangrijkste symptoom. De pijn kan ofwel geleidelijk ofwel plots opkomen, is voelbaar in de pols en kan zich naar de voorarm uitbreiden. De pijn wordt gewoonlijk erger bij repetitief gebruik van hand en duim, vooral wanneer men krachtig dingen wil vastgrijpen of de pols draait. Men kan een zwelling bemerken aan de duimzijde van de pols en er kan soms een “hapering” optreden wanneer de duim wordt bewogen. Omwille van de pijn en zwelling kan het moeilijk zijn om de duim en de pols te bewegen.

Oorzaak

De pijn wordt veroorzaakt door ontsteking van de pezen die vaak ontstaat door een overbelasting van de pols door bijvoorbeeld repetitieve bewegingen. Soms kan een trauma of reumatoide artritis de oorzaak zijn. DeQuervain tendinitis wordt ook vaak gezien bij jonge moeders ikv herhaaldelijk heffen van hun baby maar ook door de hormonale veranderingen.

Onderzoeken

In de meeste gevallen kan de diagnose gesteld worden op basis van het klinisch onderzoek. Er wordt een test van Finkelstein uitgevoerd. In deze test maakt de patiënt een vuist met de vingers over de duim. Dan wordt de vuist gebogen in de richting van de pink. Deze test kan tamelijk pijnlijk zijn voor de patiënt met de ziekte van De Quervain.
 
Bij twijfel kan een echografie aangevraagd worden.

Behandeling

Het is de bedoeling om de pijn, veroorzaakt door irritatie en zwelling, te verzachten. In bepaalde gevallen zal uw arts aanraden om duim en pols in rust te houden door een brace of gips te dragen in combinatie met ontstekingsremmende medicatie. Indien dit niet helpt kan een inspuiting met cortisone gegeven worden rond de ontstoken pezen.

Wanneer de symptomen ernstig blijven en geen verbetering optreedt, kan chirurgie worden aangeraden. De operatie wordt meestal in het dagsziekenhuis uitgevoerd. Tijdens de ingreep wordt het compartiment geopend dat de geïrriteerde pezen omsluit en wordt er gekeken of er extra tussenschotten aanwezig zijn en worden deze ook geopend.

Nabehandeling

Na de ingreep wordt de pols meestal geïmmobiliseerd door een gips, gevolgd door oefeningen om terug beweging in duim en pols te krijgen. Gewoonlijk kan de hand terug normaal worden gebruikt wanneer men zich terug comfortabel voelt en de kracht teruggekeerd is. Uw handchirurg zal u adviseren wat de beste behandeling is in uw situatie.