Ziekte van Dupuytren

Omschrijving

Een “Dupuytren” is een abnormale verdikking of strengvorming in de handpalm die het strekken van de vingers kan beperken.
In ernstige gevallen wordt een koord gevormd onder de huid die loopt van de handpalm tot in de vingers.

Deze koord is de oorzaak van de gebogen stand van de vingers. In tegenstelling tot wat dikwijls beweerd wordt, zijn de pezen steeds normaal en zeker niet verkort.

Hoewel relatief invaliderend, is de ziekte onschuldig en pijnloos.

Klachten

De ziekte van Dupuytren begint meestal met een klein bolletje of knobbeltje in de handpalm.

De meest frequente plaats is ter hoogte van de handpalm in het verlengde van de ringvinger of de pink. Het bolletje of knobbeltje kan optreden reeds maanden of zelfs jaren vooraleer de koord die naar de vinger toeloopt ontwikkelt.  Soms blijft de ziekte beperkt tot alleen maar dit knobbeltje.
De aandoening wordt meestal opgemerkt wanneer de handpalm niet meer plat kan worden gelegd op een vlak oppervlak zoals een tafelblad.
De ziekte van Dupuytren komt vaak voor aan beide handen. De aandoening kan soms ook de huid aantasten maar tast nooit de zenuwen, pezen of bloedvaten aan.

Oorzaak

Blanke mensen met Noord-Europese voorouders worden het meest aangetast door de ziekte van Dupuytren. In vele gevallen is de ziekte familiaal bepaald. Het is dus een erfelijke aandoening aan ons doorgegeven via de Vikings.

Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint gewoonlijk vanaf de leeftijd van 40 jaar. Verwondingen aan de hand zijn nog nooit een directe oorzaak gebleken van de ziekte maar kunnen deze soms toch uitlokken.

Onderzoeken

De arts onderzoekt het strekken en de mobiliteit van de vingers en de grijpfunctie van de hand.

Voor het vaststellen van het stadium van de ziekte van Dupuytren wordt de stand van de vingers gemeten. Een röntgenfoto van de hand is meestal niet nodig.

Behandeling

De ziekte zelf kan niet genezen worden. De afwijking (contractuur van de vinger) kan wel gecorrigeerd worden, indien wenselijk. 
De behandeling blijft individueel zeer verschillend, en hangt af van diverse factoren. De handchirurg zal bepalen welke behandelingsmogelijkheden bij u van toepassing zijn en zal dit met u bespreken.

Men kan door middel van een naald onderhuids de strengen doornemen en de klachten tijdelijk verbeteren. Deze techniek wordt in onze dienst niet toegepast wegens gekende complicaties van zenuwletsels en vaak ook kortdurend effect. Een brace om een contractuur te vermijden helpt niet.
Wanneer de contractuur toeneemt, kan met overgaan tot een operatie waarbij de Dupuytren steng verwijderd wordt. Het is belangrijk te weten dat deze ingreep niet te snel moet worden doorgevoerd.

Als basisregel nemen we dat geen heelkunde noodzakelijk is zolang de hand plat op de tafel kan worden gelegd. Het is een ingreep die via het dagziekenhuis kan verlopen en kan gebeuren onder plaatselijke verdoving (plexus-anesthesie).

Als de scheefstand te ver is gevorderd, is chirurgie niet steeds een garantie dat de scheefstand volledig kan gecorrigeerd worden omdat er vaak ook een contractuur in het gewricht zelf is ontstaan.

Eveneens is het zo dat chirurgie niet steeds een blijvend herstel geeft voor deze aandoening. Er bestaat altijd een kans dat de contractuur opnieuw ontstaat.

Nochtans is de heelkundige behandeling de meestal dankbare ingreep, dit door het maximaal herstel van de fysiologische positie van de vinger(s); alsook door het maximaal herstel van de functie en het esthetisch aspect van de hand. 

Sinds enkele jaren bestaat er ook een behandeling met collagenase (Xiapex®). Dit is een enzyme die de dupuytren steng verweekt. Dit product wordt in de Dupuytren-streng ingespoten en laat men 24u inwerken. Dan wordt de vinger onder plaatselijke verdoving gemanipuleerd zodat de streng breekt.

Voor de terugbetaling van dit product, moet er een contractuur van 20° zijn.

Nabehandeling

Na de heelkundige behandeling van een Dupuytrenstreng is er gemiddeld een 3-tal weken wondzorg nodig. De vingers zelf mogen zo normaal gebruikt en gemobiliseerd worden.

Soms opteert de chirurg om een nachtspalk te geven zodat de vingers tijdens de nacht gestrekt blijven.

Bij een Xiapex® infiltratie treed er vaak zwelling en een blauwe verkleuring op na de inspuiting. Dit is volledig normaal en verdwijnt spontaan. Bij de manipulatie kan het zijn dat de huid gedeeltelijk scheurt. Deze wonde dient men dan te ontsmetten en af te dekken. Ook hier wordt een nachtspalk voor 4 maanden aangeraden.