Ulnair Impingement syndroom

Omschrijving

Ulnair impingement syndroom of ulnair impactie (abutment) syndroom is polspijn door een overdruk van de ellepijp op het maanvormig polsbeentje (lunatum) doordat de ellepijp langer is dan het spaakbeen.

Klachten

Er zijn voornamelijk pijnklachten bij axiale belasting op de pols. De pijn situeert zich vaak iets meer aan de ulnaire zijde van de pols (de kant van de ellepijp).

Oorzaak

In normale omstandigheden is de ellepijp enkele millimeters korter dan het spaakbeen. Bij het ulnair impactiesyndroom is de ellepijp juist langer ten opzichte van het spaakbeen. Dit kan aangeboren zijn of ontstaan zijn na bijvoorbeeld een polsfractuur.
Wanneer de ellepijp langer is dan het spaakbeen, is er een overdruk in de eerste rij polsbeentjes, namelijk ter hoogte van het lunatum.

Onderzoeken

Een klassieke radiografie van de pols kan de verhouding tussen het spaakbeen en de ellepijp aantonen. De ellepijp is langer dan het spaakbeen (ulna+ variantie). Soms kan er zelfs een cyste te zien zijn in het lunatum of ulnakop.

Een NMR-scan toont botoedeem (vocht) in het lunatum en de distale ulna, met soms ook cystevorming aan de ulnaire zijde van het lunatum. Er is vaak ook een TFCC scheur aanwezig (meniscusscheur in de pols).
 
Een botscan of spect-CT scan toont een hotspot ter hoogte van het lunarum en de distale ulna.

Behandeling

Heel soms kan tijdelijke rust met brace, aanpassing van de activiteiten en een infiltratie helpen. Maar meestal is heelkunde nodig waarbij de ellepijp ingekort wordt. Dit kan gebeuren ter hoogte van de onderarm en wordt gefixeerd met een plaat en schroeven. Wanneer er slechts een beperkte verkorting nodig is, wordt er soms een verkorting gedaan ter hoogte van de ulnakop die gefixeerd wordt met een schroef. 

6.     Nabehandeling

Meestal is er twee tot zes weken gips nodig. Het bot moet terug aan elkaar groeien. Gemiddeld is een revalidatie van drie maanden te verwachten. De meest frequente complicatie is een non-union (het niet aan elkaar groeien van het bot).  Na volledige genezing van het bot, moet men soms de plaat verwijderen omwille van lokale hinder van de plaat.