Mallet vinger

Omschrijving

Een malletvinger ontstaat door een klap op de top van een gestrekte vinger. Dit kan voorkomen bij het opmaken van bedden, een stoot tegen de tafel of bij het vangen van een bal.

Klachten

Het laatste kootje van de vinger kan niet meer zelf gestrekt worden. De vingertop hangt omlaag. Soms is er zwelling over het gewricht. Meestal is er geen pijn aanwezig.

Oorzaak

Door een grote kracht op de top van een gestrekte vinger scheurt de strekpees van het laatste vingerkootje af. Soms kan ook een klein stukje bot mee afscheuren. Het kan ook ontstaan door een diepe snijwonde aan bovenzijde van het eindkootje.

Onderzoeken

Meestal wordt een gewone radiografie van de vinger genomen om te kijken of er al dan niet een stukje bot met de pees mee afgerukt is. Is dit het geval, dan spreekt men van een beenderige malletvinger.

Behandeling

Indien er geen open wonde is en indien er geen stukje bot los ligt, wordt het laatste vingerkootje in overstrekte stand gespalkt. Het is belangrijk dat het middenkootje vrij blijft zodat hier wel bewogen kan worden. Na 6 tot 8 weken groeit er littekenweefsel rond de pees en komt de pees weer vast te zitten op h

et bot. De vinger mag in die tijd echter volstrekt niet gebogen worden, anders kan alle moeite voor niets zijn geweest. Na 6 à 8 weken zal progressieve mobilisatie toegelaten worden. Er bestaat steeds een kans dat de pees opnieuw afscheurt. Dan zal er een ingreep nodig zijn.
 
Wanneer het stukje bot 1/3 of meer van het gewrichtsoppervlak bedraagt, of indien er een wonde aanwezig is, zal een ingreep voorgesteld worden waarbij het botfragmentje met een pin op zijn plaats gehouden worden.

Nabehandeling

Bij conservatieve chirurgie is het belangrijk dat de vinger goed gestrekt is in het spalkje en dat deze spalk 24u/24u gedragen wordt gedurende de eerste 6 tot 8 weken. Nadien is normaal gebruik toegelaten, maar moet men toch nog opletten dat het vingerkootje niet plots zeer krachtig geplooid wordt.

Indien een ingreep heeft plaatsgevonden zullen er een tweetal ijzeren pinnetjes uitwendig te zien zijn. Deze pinnetjes dienen goed droog en zuiver gehouden te worden. Het verwijderen van de pinnetjes kan op de raadpleging gebeuren. Dit gebeurt meestal na een 6 à 8 weken.