Zenuwletsel

Omschrijving

Een zenuwletsel is een beschadiging van een zenuw. Zenuwen zorgen voor het gevoel en voor de aansturing van spieren. Beschadiging kan opgelopen worden door een volledige of gedeeltelijke sectie van een zenuw of door uitrekken of compressie van zenuwvezels.

In de hand, pols en onderarm lopen de zenuwen vrij oppervlakkig en zijn daardoor kwetsbaar. In sommige gevallen zijn er ook bijkomende peesletsels of beschadiging van bloedvaten aanwezig.

Klachten

Uitval van een zenuw zal leiden tot een gevoelstoornis en/of verlamming van spieren. Een gevoelstoornis van de hand is erg lastig. Er zijn problemen om dingen vast te nemen maar ook de beschemende functie van de tastzin tegen hitte en scherpe voorwerpen valt weg. De verlamming van bepaalde spieren in de hand kan leiden tot een afwijkende stand van de hand en vingers en krachtsverlies. De ernst van het letsel hangt af van de plaats in het lichaam waar de beschadiging is opgetreden. Hoe meer het letsel zich naar de schouder toe bevindt, hoe groter het functioneel verlies zal zijn.

Oorzaak

Vaak wordt het letsel opgelopen door een scherpe verwonding met een mes of glasscherf. Ook door langdurige beknelling of druk. Bijvoorbeeld door het lang hangen met de arm over de leuning van een stoel of bank kan een zenuw schade oplopen. Ook rek- en trekkrachten kunnen schade veroorzaken, zoals bij een botbreuk met grote verplaatsing, waarover de zenuw wordt opgespannen.

Onderzoeken

Het lichamelijk onderzoek levert al heel veel informatie op. Zo nodig wordt aanvullend een electro-myografisch onderzoek verricht (EMG).

Behandeling

Een langdurige druk of beknellingletsel geneest vaak uit zichzelf en heeft geen verdere behandeling nodig. Een scherpe doorsnijding van een zenuw wordt het liefst binnen enkele dagen behandeld, door deze met loupe-vergroting of onder de microscoop te hechten. Alleen de buitenzijde van de zenuw wordt gehecht (epineuraal). Bij ernstige schade over een zekere lengte, kunnen de zenuweinden niet meer direct aan elkaar worden gehecht. Dan wordt een stukje zenuw uit het onderbeen genomen en als transplantaat gebruikt voor overbrugging.

Nabehandeling

De genezing van een beschadigde zenuw is een zeer langdurig proces (ongeveer 1mm/dag). Het gevoel en de beweeglijkheid van de vingers zal lange tijd uitgeschakeld zijn. Suikerziekte, roken en oudere leeftijd zijn factoren die het genezingsproces negatief kunnen beïnvloeden. Rookstop is daarom zeer belangrijk bij het genezingsproces.

Een simpel letsel van een zenuw in de vinger behoeft meestal slechts een korte nabehandeling van enkele weken.  Complexere letsels, waarbij ook pezen zijn betrokken, kunnen maanden duren.

Koude overgevoeligheid is een bekende klacht na een zenuwletsel. Dragen van beschermende handschoenen kan de klacht verminderen.