Chirurgisch dagziekenhuis

De meeste ingrepen aan de hand, pols of elleboog worden uitgevoerd via een dagopname. Slechts een beperkt aantal ingrepen vereist een ziekenhuisopname van 1 of meerdere nachten. De dagopnames vinden plaats in het chirurgisch dagziekenhuis. Hierdoor verblijft u als patiënt van opname tot ontslag in een afzonderlijk deel van het ziekenhuis, waar extra aandacht wordt besteed aan de noden van de ambulante patiënt. In overleg met uw behandelend arts kunt u kiezen uit een één- of meerpersoonskamer. Wordt u behandeld onder plaatselijke verdoving, dan moet u niet op een kamer verblijven. Na de ingreep kunt u dan meteen terecht in onze lounge, waar u na een hapje en een drankje het dagcentrum mag verlaten.

Het dagcentrum beschikt over een eigen parking en ingang, gelegen aan de Spoorweglaan, rechts naast de inrit voor de dienst spoedgevallen (zie bereikbaarheid)
U meldt zich nuchter aan op het dagcentrum, op het afgesproken uur. Nuchter betekent dat u zes uur voor de ingreep niet meer gegeten heeft. Water of thee (zonder melk) mag u wel drinken tot twee uur voor de operatie.

Uw huisarts, chirurg of anesthesist kan u meer uitleg geven over het gebruik van uw thuismedicatie. In regel neemt u alles gewoon door, behalve bepaalde bloedverdunners. Stel (best in overleg met uw huisarts) een lijstje op met de medicijnen die u neemt en breng dit mee. Moet u de dag van de ingreep iets innemen, dat mag dit met een klein slokje water.

Bij de planning van uw ingreep in het chirurgisch dagziekenhuis werd er enkel een dag van behandeling vastgelegd. Om het uur van uw opname te kennen, neemt u de werkdag vóór de ingreep tussen 14 en 18 uur zelf contact op met het chirurgisch dagcentrum via het nummer
03 443 48 90. Staat uw ingreep op een maandag gepland, dan belt u de vrijdag voordien.

Enkele aandachtspunten

 • Meebrengen naar het ziekenhuis:
  • identiteitskaart
  • verzekeringspapieren (ook voor daghospitalisatie)
  • medische documenten indien gevraagd door de chirurg
  • bij opname: toiletgerief, slaapkledij,...
 • Voorzie u van gemakkelijke kledij met ruime mouwen.
 • Indien gewenst mag u uw favoriete muziek meebrengen om deze tijdens de operatie te beluisteren via oortjes.
 • Laat kostbaarheden thuis (bijvoorbeeld juwelen e.d.).
 • Zorg voor schone handen; geen nagellak, geen ringen en geen armbanden. Het al dan niet verwijderen van gelnagels kan u best op voorhand bespreken met uw behandelende arts.
 • U bent nuchter vanaf het aangegeven uur, tenzij anders vermeld.
 • Regel vervoer: u mag zelf geen voertuig besturen.
 • Voorzie liefst begeleiding bij gebruik van openbaar vervoer (uitgezonderd taxi).
 • Medicatie mag doorgenomen worden tenzij door de arts anders vermeld.
 • Vermeld steeds inname van bloedverdunners!   
 • Voorzie voldoende tijd voor de ingreep.
 • Plan geen andere zaken diezelfde dag zodat u rustig bent indien er zich door onverwachte omstandigheden (spoedgevallen) vertragingen voordoen. We trachten deze steeds tot een minimum te beperken. Gemiddeld bent u ongeveer een 3-tal uur in het ziekenhuis aanwezig.
 • Voorzie hulp in het huishouden, persoonlijke hygiene want één hand zit in het verband en moet droog en proper blijven!

De operatie

Vanuit de wachtkamer wordt u begeleid naar de kleedkamers waar u een operatiehemdje krijgt.

De verpleegkundige brengt u naar de prenarcoseruimte. U krijgt eerst een catheter om medicatie te kunnen toedienen via een ader (antibiotica, kalmerend middel ...).

Door de anesthesist wordt de plaatselijke verdoving toegediend, zodat deze voldoende tijd krijgt om in te werken.

Er zijn verschillende verdovingstechnieken. Afhankelijk van het soort ingreep, de duurtijd, het beoogd pijnstillend effect na de ingreep en uw algemene conditie zal de anesthesist de meest geschikte techniek toepassen. Voor de verschillende verdovings technieken verwijzen we naar de website van de dienst anesthesia.

Tenslotte wordt u  in de operatiezaal binnengebracht. Na het grondig voorbereiden van het operatiegebied kan met de operatie gestart worden. Tijdens de ingreep wordt u afgescheiden van het operatieveld door middel van steriele doeken.

Indien gewenst mag er geluisterd worden naar muziek die u zelf meebrengt (af te spelen via oortjes).

Na de operatie en het aanleggen van verband brengt men u naar de ontwaakkamer. Hier wordt gedurende enige tijd uw bloeddruk, hartritme en pijncontrole opgevolgd. Indien dit alles normaal is, brengt men u naar de lounge of naar een kamer, afhankelijk van uw doorgegeven keuze.

Voor u vertrekt zal u nog een map meekrijgen met daarin:

 • de datum van uw volgende controle raadpleging
 • een voorschrift voor pijnmedicatie
 • medicatie mee om de eerste dag in te nemen
 • uw attesten voor arbeidongeschiktheid
 • attest voor de verzekering indien u dit bij opname had afgegeven

Bijkomende informatie kunt u nog vinden op www.dagziekenhuissintaugustinus.be