Postoperatieve instructies

De meerderheid van onze ingrepen gebeuren via het chirurgisch dagziekenhuis en onder lokale verdoving. Hierdoor kan de duur van opname zo kort mogelijk gehouden worden en ervaart u niet de neveneffecten van een algemene verdoving zoals misselijkheid en braken.

Wij organiseren steeds een controle afspraak enkele dagen na de ingreep om mogelijke complicaties vroegtijdig op te sporen. Het aantal controles is afhankelijk van het type ingreep.

Uw verband moet steeds gesloten blijven tot aan de eerste controle raadpleging tenzij het u anders meegedeeld werd door uw behandelde arts. Wij doen de eerste verbandwissel. Indien er nadien nog specifieke wondverzorging nodig is, zal u dan deze instructies krijgen.
In de regel dient een wonde 10 à 14 dagen droog en proper gehouden te worden met een verband. U dient dus uw wonde af te schermen tijdens het wassen en douchen.
Meestal gebruiken we hechtingen die resorbeerbaar zijn. Ze hoeven dus niet verwijderd te worden door ons of de huisarts. Meestal vallen ze spontaan af twee à drie weken na de ingreep.

U krijgt steeds voldoende pijnstillers mee om de eerste 12u te overbruggen. Indien u er langer nodig heeft kan u met het meegegeven medicatievoorschrift bijkomende pijnstillers gaan halen bij de apotheker. Volg steeds de instructies op het voorschrift of pijnschema.
Indien er andere medicatie moet genomen worden zoals bijvoorbeeld antibiotica, zal ook dit meegegeven worden op voorschrift.

De eerste 24 tot 48 uur na de ingreep is het belangrijk om uw hand in hoogstand te houden. Dit wil zeggen dat de hand hoger moet zijn dan de elleboog en ongeveer ter hoogte van uw hart. Indien de zwelling beperkt blijft hoeft dit niet langer verder gezet te worden.

Indien er toch veel zwelling optreedt ondanks de hoogstand, kan er ijsapplicatie gestart worden.

Meestal geven we de vingers die bewogen mogen worden voldoende ruimte in het verband zodat vroegtijdige mobilisatie van de vingers gestart kan worden.

Indien er toch nog problemen zijn ondanks het volgen van deze instructies kan u best contact opnemen met ons secretariaat op het nummer 03 443 43 47 of via de spoedgevallen 03 443 39 00.